tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

marakii đã đưa ý kiến …
icon<333 đã đăng cách đây 11 ngày
unicornsrreal đã bình luận…
<3333 cách đây 10 ngày
cool
makintosh trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
For your phiếu bầu series -> TV Male Characters [based on fanpop] characters with: most những người hâm mộ VS most đường dẫn VS most recently updated || your favourite ? đã đăng cách đây 3 tháng
unicornsrreal đã bình luận…
wow, thankyou!! cách đây 3 tháng
rachel713 đã đưa ý kiến …
remind me, how long is it until bạn go see gillian and lily?? i hope bạn have a wonderful time <33
and i went to cardiff, it was really pretty! surprisingly small, actually :P and so windy! but pretty! the con itself was okay, not a lot of final fantaisie but that was what i was expecting :P i got to cosplay so it's alright!
nothing really new for me either, i did go to a ball with my Những người bạn last friday :) đã đăng cách đây 4 tháng