Tyler Helt

thành viên fanpop từ năm July 2018

  • Wellsboro , Pennsylvania
  • Favorite TV Show: Paw patrol
    Favorite Movie: Harry Potter
    Favorite Musician: Ac/dc, súng N’ Roses, the Beatles, one direction. All tình yêu all bands
    Favorite Book or Author: Harry Potter
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

tylerhelt11 đã đưa ý kiến về General Motors
The General Motors cars we have had are a light blue 1989 hoặc 1990 Chevy caprice , a dark blue 1955 Chevy bel air and a dark blue 1985 hoặc 1986 chevy mailibu. đã đăng cách đây 8 tháng
tylerhelt11 đã đưa ý kiến về Saab
We have a 1994 Saab 900 đã đăng cách đây 8 tháng
tylerhelt11 đã đưa ý kiến về Chevrolet
Way before I was born my papa had a dark blue 1955 Chevy bel air and then later on he had a light blue 1989 hoặc 1990 Chevy caprice. đã đăng cách đây 8 tháng