♥ Melissa ♥

thành viên fanpop từ năm January 2009

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

hettycool trao các điểm thưởng cho tôi về my pop quiz questions
hi plz can u tham gia my twilight cast and character spot here is the link= link đã đăng hơn một năm qua
laspanglish trao các điểm thưởng cho tôi về my pop quiz questions
LOL – Liên minh huyền thoại awsome motto,and good taste in âm nhạc =D and i <3 ur pics,ur cat is adorable!XD đã đăng hơn một năm qua
eternalsleep trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
For your các bình luận here link he would make such a sexy Doc :) đã đăng hơn một năm qua