thành viên fanpop từ năm April 2012

  • Female, 21 years old
  • Aperibé, Brazil
  • Favorite Movie: Twilight
    Favorite Book or Author: Twilight
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

queen-seli đã đưa ý kiến …
VOTE for the Winner of the A - Z Picture Contest Letter A: Alice
link

Round 2
Letter B: Bella đã đăng hơn một năm qua
queen-seli trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
1 đã đăng hơn một năm qua
queen-seli trao các điểm thưởng cho tôi về my links
2 đã đăng hơn một năm qua