thành viên fanpop từ năm January 2009

  • Favorite TV Show: Mất tích & Gossip Girl, and The Vampire Diaries!
    Favorite Movie: Twilight, The Notebook, Nick &Norah's Infinite Playlist, Juno, THE LITTLE MERMAID, Australia
    Favorite Musician: TAYLOR SWIFT, Boys Like Girls, All Time Low
    Favorite Book or Author: The Time Traveler's Wife, The Twilight Saga, Chinese Cinderella, Ophelia
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

grease311292 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
well that is cool and i like it very much đã đăng hơn một năm qua
Brysis trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
LL where are you????? đã đăng hơn một năm qua
just_bella trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
LL I MISS YOU!!!!!!!!!!!!!!
Please come back! đã đăng hơn một năm qua