thành viên fanpop từ năm September 2013

  • Female
  • Favorite Movie: Brave, Tangled, Mulan, and some other movies.
    Favorite Book or Author: History and mystery.
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 3 clubs Dedicated (3) Die-Hard Fan in 1 club Die-Hard (1)

thông tin trên tường của tôi

heart
rzenteno trao các điểm thưởng cho tôi về my images
tình yêu your biểu tượng :) đã đăng hơn một năm qua
tiffany88 đã đưa ý kiến …
Would bạn mind if I'd take over the themed DP biểu tượng contest? đã đăng hơn một năm qua
euny trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Thanks! tiếp theo theme: Romantic moment đã đăng hơn một năm qua