thành viên fanpop từ năm September 2013

  • Female
  • Favorite Movie: Brave, Tangled, Mulan, and some other movies.
    Favorite Book or Author: History and mystery.
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 2 clubs Dedicated (2) Die-Hard Fan in 1 club Die-Hard (1)

thông tin trên tường của tôi

heart
rzenteno trao các điểm thưởng cho tôi về my images
tình yêu your biểu tượng :) đã đăng cách đây 8 tháng
tiffany88 đã đưa ý kiến …
Would bạn mind if I'd take over the themed DP biểu tượng contest? đã đăng cách đây 8 tháng
euny trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Thanks! tiếp theo theme: Romantic moment đã đăng hơn một năm qua