Desi

thành viên fanpop từ năm November 2008

  • Female, 24 years old
  • Sofia, Bulgaria
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

xxGossip-Girlxx trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Merry giáng sinh And A Happy 2010! đã đăng hơn một năm qua
Rosegirl94 trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
Thank you, too :D đã đăng hơn một năm qua
iLoveChair trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Thank you for adding me back. ;)
We're neighbours, though. 3дравей! đã đăng hơn một năm qua