Christine Rampota

thành viên fanpop từ năm November 2007

  • Female, 30 years old
  • Thessaloniki, Greece
  • Favorite Movie: Pride and Prejudice (1995)
    Favorite Book or Author: Kiêu hãnh và định kiến
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

mischievous
JulienBangel trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Hi! Carpe diem? cá of the day? xDD Buffy is always Buffy
bạn should say something in greek dho! It's way thêm beautiful than latin ù_ù(And I'm italian..xDD) đã đăng hơn một năm qua
snoznoodle trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
bạn had the video I wanted to see of Jane Eyre! I haven't finished the book and I didn't want it to be spoiled and that video had exactly what I wanted!! bạn read my mind! Thaaaaank you!! đã đăng hơn một năm qua
x-xsarahx-x trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
coz bạn tình yêu angel! xoxo đã đăng hơn một năm qua