Kate

thành viên fanpop từ năm June 2008

  • Female
  • Canada
  • Favorite TV Show: Glee,Freaks and Geeks, Angel, The Big Bang Theory, Bones, How I Met Your Mother, Kolchak: the Night Stalker, American Idol, Grey's Anatomy
    Favorite Movie: The Lion King, A Knight's Tale, A Walk to Remember, Legally Blonde, LOTR Trilogy, Raise Your Voice, Mulan, Galaxy Quest
    Favorite Musician: BSB, Jason Mraz,The Fray, Taylor Swift, Billy Joel, Stephen Schwartz, Howard bờ biển
    Favorite Book or Author: The Gemma Doyle trilogy, Life of Pi, To Kill a Mockingbird, The Lovely Bones,The Notebook, The Host
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

big smile
Vamp_Fan_25 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Nice Pics luv ur các câu lạc bộ đã đăng hơn một năm qua
LinaHarrow trao các điểm thưởng cho tôi về my images
I tình yêu your icon. đã đăng hơn một năm qua
klyclrksn_fan77 trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
Hello :)
Since you're Canadian, will bạn tham gia the spot I made for being Canadian??
link đã đăng hơn một năm qua