Thorshor Chan

thành viên fanpop từ năm February 2011

  • Male, 28 years old
  • Shenzhen, China
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

         

thông tin trên tường của tôi

thorshor đã đưa ý kiến về Jake Gyllenhaal
bạn act so perfectly and like bạn so much! đã đăng hơn một năm qua