tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

               

thông tin trên tường của tôi

teresaburton đã đưa ý kiến về Thần tượng âm nhạc Mỹ
and those 3 judges bạn need to get 3 thêm tiếp theo year.because they dont know what they are doing đã đăng hơn một năm qua
teresaburton đã đưa ý kiến về Thần tượng âm nhạc Mỹ
bạn all a bunch of cheaters i will never watch american idol again.that is so sad sent the best ones home.and keep the ones who cant even carry a tune.skylar was the best that ever appeared on your hiển thị .sad sad. it just goes to hiển thị who can get bởi . đã đăng hơn một năm qua
big smile
rusher29 trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
Thanks for joining my fanclub for Skylar Laine!!! đã đăng hơn một năm qua