Chris

thành viên fanpop từ năm January 2018

  • Male, 53 years old
  • Iowa
  • Favorite TV Show: My Little Pony - Friendship is Magic
    Favorite Movie: Godzilla
    Favorite Musician: Folk and Country
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

whatsupbugs trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Hi. đã đăng cách đây 9 tháng
teddy-1966 đã đưa ý kiến về Thomas the Tank Engine
Today March 23, 2018 I have added 4 câu hỏi kiểm tra các câu hỏi but I think they are fairly easy if bạn have read the Book Four Little Engines bởi REV W. AWDRY. đã đăng hơn một năm qua
teddy-1966 đã đưa ý kiến về Thomas the Tank Engine
Thomas and Những người bạn will no longer be on public ti vi in the US.
A quote from Thomas & Những người bạn Wikia reads

"After PBS' contract for the series ended on 31 December 2017, Mattel announced that Nick Jr. will be the new US trang chủ for Thomas & Những người bạn beginning March 12th, 2018 with an airing of The Adventure Begins. Nickelodeon will also be the exclusive consumer products licenser for the US."

Link: link đã đăng hơn một năm qua
Seanthehedgehog đã bình luận…
I never liked PBS. I think this is good. Very good. hơn một năm qua