~TETE~ (baddest chó cái, bitch you'll ever meet)

thành viên fanpop từ năm March 2010

  • Female, 24 years old
  • Anywhere u want me, Hmm if I wanted u to know I would have plasterd it on my tường
  • Favorite TV Show: Im.crazy but.funny.wanna.see some jokes just ask
    Favorite Movie: Im very shy around ppl but after I talk to them then its all good
    Favorite Musician: im a lesbian,im.taken,i tình yêu my gf like crazy,im a high schooler soon to.be graduating
    Favorite Book or Author: moving out when im 19 and moving to new york were my gf is and my.family
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Goth-Girl-36 đã đưa ý kiến …
bạn know quả anh đào, anh đào died a few years cách đây right đã đăng hơn một năm qua
Dog2247 đã đưa ý kiến …
are u a lesbian???? đã đăng hơn một năm qua
Zea10T36 đã bình luận…
yes she is, dated me and know she hates me, she manipulates people ot hate bạn if your an ex her sister wont talk to me becuase of it hơn một năm qua
crazyathena1256 đã đưa ý kiến …
Hey!!!!! đã đăng hơn một năm qua
alicefranklin đã bình luận…
xin chào xin chào xin chào LOL – Liên minh huyền thoại I tình yêu m and ms hơn một năm qua
teashaC đã bình luận…
xin chào hơn một năm qua