thành viên fanpop từ năm March 2011

  • 22 years old
  • Hoa Kỳ
  • Favorite TV Show: Pokemon and Total Drama.
    Favorite Movie: The Lion King.
    Favorite Musician: I like a lot of music.
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 3 clubs Dedicated (3) Die-Hard Fan in 2 clubs Die-Hard (2)

thông tin trên tường của tôi

big smile
ToriKelly5 trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
Hi. đã đăng cách đây 3 tháng
teamrocket đã bình luận…
Thank you. cách đây 3 tháng
kingcesar67 đã đưa ý kiến …
Hi đã đăng cách đây 11 tháng
Funfums đã đưa ý kiến …
Howdy there!
I see that you're a BFDI người hâm mộ eh?
Well.. Lemme tell bạn GREAT news!
BFDIA 6 is coming out this SUMMER!
It's everywhere in the object community! (Not really, but still. I see it everywhere)
Are bạn excited?
I am for sure! đã đăng hơn một năm qua