thành viên fanpop từ năm March 2011

  • Hoa Kỳ
  • Favorite TV Show: Pokemon and Total Drama.
    Favorite Movie: We're The Millers.
    Favorite Musician: I like a lot of music.
    Favorite Book or Author: None.
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 3 clubs Dedicated (3) Die-Hard Fan in 2 clubs Die-Hard (2)

thông tin trên tường của tôi

trisha1 trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
Hi đã đăng cách đây một tháng 1
Funfums đã đưa ý kiến …
Howdy there!
I see that you're a BFDI người hâm mộ eh?
Well.. Lemme tell bạn GREAT news!
BFDIA 6 is coming out this SUMMER!
It's everywhere in the object community! (Not really, but still. I see it everywhere)
Are bạn excited?
I am for sure! đã đăng hơn một năm qua
zikryhebat23 trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Hi!! đã đăng hơn một năm qua
sroushel đã bình luận…
hi hơn một năm qua