thành viên fanpop từ năm March 2011

  • Hoa Kỳ
  • Favorite TV Show: Pokemon and Total Drama.
    Favorite Movie: We're The Millers.
    Favorite Musician: I like a lot of music.
    Favorite Book or Author: None.
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 3 clubs Dedicated (3) Die-Hard Fan in 1 club Die-Hard (1)

thông tin trên tường của tôi

Karoii-chan trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
Sorry about that! I was a bit too late. Also, sure, I'll tham gia your club. Send me the link. =) đã đăng cách đây 9 ngày
teamrocket đã bình luận…
link cách đây 7 ngày
whatsupbugs trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Thank bạn for liking my thông tin các nhân picture. I like Team Rocket. đã đăng cách đây một tháng 1
trisha1 trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
Hi đã đăng cách đây 5 tháng