thành viên fanpop từ năm March 2011

  • Hoa Kỳ
  • Favorite TV Show: Pokemon and Total Drama.
    Favorite Movie: We're The Millers.
    Favorite Musician: I like a lot of music.
    Favorite Book or Author: None.
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 3 clubs Dedicated (3) Die-Hard Fan in 1 club Die-Hard (1)

thông tin trên tường của tôi

teamrocket đã đưa ý kiến về ngẫu nhiên
Im doing a Contest who want to be in it? Note me if bạn want to be in? đã đăng cách đây 18 giờ
legend_of_roxas đã bình luận…
We know, rocket, we knooow. cách đây 17 giờ
teamrocket đã bình luận…
Some people don't? cách đây 13 giờ
Mauserfan1910 đã bình luận…
No, we all fucking know, and nobody fucking cares cách đây 5 giờ
trisha1 trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
Hi đã đăng cách đây 3 tháng
Funfums đã đưa ý kiến …
Howdy there!
I see that you're a BFDI người hâm mộ eh?
Well.. Lemme tell bạn GREAT news!
BFDIA 6 is coming out this SUMMER!
It's everywhere in the object community! (Not really, but still. I see it everywhere)
Are bạn excited?
I am for sure! đã đăng hơn một năm qua