thành viên fanpop từ năm March 2011

  • 21 years old
  • Hoa Kỳ
  • Favorite TV Show: Pokemon and Total Drama.
    Favorite Movie: The Lion King.
    Favorite Musician: I like a lot of music.
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 3 clubs Dedicated (3) Die-Hard Fan in 2 clubs Die-Hard (2)

thông tin trên tường của tôi

big smile
ToriKelly5 trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
Hi. đã đăng cách đây 14 ngày
teamrocket đã bình luận…
Thank you. cách đây 14 ngày
kingcesar67 đã đưa ý kiến …
Hi đã đăng cách đây 8 tháng
Funfums đã đưa ý kiến …
Howdy there!
I see that you're a BFDI người hâm mộ eh?
Well.. Lemme tell bạn GREAT news!
BFDIA 6 is coming out this SUMMER!
It's everywhere in the object community! (Not really, but still. I see it everywhere)
Are bạn excited?
I am for sure! đã đăng hơn một năm qua