Tayla A

thành viên fanpop từ năm July 2012

  • Female, 23 years old
  • Vic, Australia
  • Favorite TV Show: trang chủ n away
    Favorite Movie: Just Go With It
    Favorite Musician: Justin Bieber and Nelly and George Shelley
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

littlemixbrat54 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
xin chào Girl đã đăng hơn một năm qua
tayza333 đã bình luận…
Heyy hơn một năm qua
big smile
Renesmee_08 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Thanks for the add! :) x
Can bạn please join?

[i]link

Thanks if bạn do! Xx đã đăng hơn một năm qua
tayza333 đã bình luận…
yep hơn một năm qua
Iam567 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Plz plz tham gia my club sis www.Fanpop.com/clubs/iam567 đã đăng hơn một năm qua
tayza333 đã bình luận…
done hơn một năm qua