Marissa

thành viên fanpop từ năm September 2009

  • Female, 22 years old
  • colorado springs, colorado
  • Favorite TV Show: NCIS, ngôi sao Trek; all of them, Glee, Bones, Castle, TBBT, Burn Notice, House, Dollhouse, Fringe, Chuck, Giải cứu thế giới
    Favorite Movie: ngôi sao Trek XI, Avengers
    Favorite Musician: Glee
    Favorite Book or Author: ngôi sao Trek; Before Dishonor
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Just_me_12 trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
Thank bạn so much for the add!! ;D -I'll add bạn back right away ;D... đã đăng hơn một năm qua
smile
phoenix16 trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
Thanks for adding me :) đã đăng hơn một năm qua
tashayar333 đã đưa ý kiến về Santastian (Santana and Sebastian)
Thanks again to we_are_epic for the new biểu tượng as well. Sorry it took so long for me to put up, I didn't have internet for a while. If bạn make any others, be sure to run them bởi me!! đã đăng hơn một năm qua