tanishua capers

thành viên fanpop từ năm December 2011

  • 22 years old
  • philadelphia, United States of America
  • Favorite TV Show: bad girls club
    Favorite Movie: how high
    Favorite Musician: rap
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

cool
adcapers trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
xin chào zaza its me pre-pre PGS stay grindin đã đăng hơn một năm qua
kiss
tanishua đã đưa ý kiến …
stay grinden pgs preety girl swag all the ngày if your to stay grinden đã đăng hơn một năm qua
cherl12345 trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
Hello, this Tamara, it's nice to meet you, Tanishua. đã đăng hơn một năm qua
tanishua đã bình luận…
bạn to im sorry i didnt get on when bạn text i know acsactly how bạn feel hơn một năm qua
cherl12345 đã bình luận…
Hi, Tanishua, howw are bạn hơn một năm qua
tanishua đã bình luận…
GOOD hơn một năm qua