tana coma <3 bvb

thành viên fanpop từ năm April 2012

  • Female, 21 years old
  • chicago, United States Virgin Islands
  • Favorite Movie: bring it on all hoặc nothing
    Favorite Musician: blood on the dance floor death to your tim, trái tim
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

humphrey21 trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
last 1 đã đăng hơn một năm qua
humphrey21 trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
1 thêm đã đăng hơn một năm qua
humphrey21 trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
2 thêm đã đăng hơn một năm qua