santana watson

thành viên fanpop từ năm February 2010

  • 20 years old
  • cây phong, maple ave
  • Favorite TV Show: The walking dead
    Favorite Movie: orphan
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

fatoshleo trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
thanks for the add đã đăng hơn một năm qua
aziny đã đưa ý kiến …
hi Santana,
if bạn tình yêu Nail Polishes, bạn must check out www.aziny.com/iNails

Ciao, đã đăng hơn một năm qua
HAPPY-LIFE trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Thanx for the add !! đã đăng hơn một năm qua