thành viên fanpop từ năm March 2010

  • 20 years old
  • CA, United States of America
  • Favorite TV Show: Thám tử lừng danh Conan
    Favorite Musician: Breakerz
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

tailsexe đã đưa ý kiến về manga
like the manga tìm kiếm page,helps bạn look for manga bạn cant find
https://www.facebook.com/Manga-search-1094283647314217/ đã đăng hơn một năm qua
tailsexe đã đưa ý kiến về Yaoi
ask câu hỏi cat box: link đã đăng hơn một năm qua
tailsexe đã đưa ý kiến …
yay it my brithday đã đăng hơn một năm qua
fansfunsz đã bình luận…
happy birthday hơn một năm qua