Tahkyrah Mirville

thành viên fanpop từ năm October 2012

  • Female, 23 years old
  • Longueil, Canada
  • Favorite TV Show: Family Guy
    Favorite Movie: Never say never
    Favorite Musician: Justin Bieber
    Favorite Book or Author: Aurelie laflamme
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

                 

thông tin trên tường của tôi

tahkyrah đã đưa ý kiến về Justin Bieber
I wish to realy talk to hem justin bieber đã đăng hơn một năm qua
tahkyrah đã đưa ý kiến …
I luv justin bieber so much đã đăng hơn một năm qua