Swfew

thành viên fanpop từ năm December 2010

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

blush
strewart trao các điểm thưởng cho tôi về my pop quiz questions
Hi, Have a nice day! đã đăng hơn một năm qua
kiss
stacksonteam trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
thanks so much! đã đăng hơn một năm qua
smile
Sipal trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
Hi ! how are u ?
thanks 4 add me đã đăng hơn một năm qua
swfew đã bình luận…
i'm fine. uu r welcome hơn một năm qua