tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

                 

thông tin trên tường của tôi

sweetpea223 đã đưa ý kiến về Red Hot Chili Peppers
when will bạn be in michigan again????I have to go to court for disturbing the peace.I was jaming to suck my Kiss and the cops came because I was jamming to load.Its all worth it I tình yêu bạn guys Im your biggest fan.Keep rocking. đã đăng hơn một năm qua
sweetpea223 đã đưa ý kiến về Red Hot Chili Peppers
I tình yêu bạn anthony,will bạn marry me?????? đã đăng hơn một năm qua
BOYCELUV4EVR đã bình luận…
EWWW hes lik 50! i think hes a good singer n rapper but not cute!! EWWWWWWW!!!!!! hơn một năm qua