???/Rukia

thành viên fanpop từ năm July 2010

  • 19 years old
  • Montreal, Quebec
  • Favorite TV Show: ANIME, and other TV shows
    Favorite Movie: Not much of a người hâm mộ of movies, but I can get hooked up at some.
    Favorite Musician: Oh dear... SO. MANY.
    Favorite Book or Author: Loads of manga series.
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

         
Dedicated Fan in 1 club Dedicated (1)

thông tin trên tường của tôi

superscrouge25 đã đưa ý kiến …
Holy shit my old art. *CRINGES* đã đăng hơn một năm qua
Killaudia đã đưa ý kiến …
*response to your newest drawing* I remember you! ^3^ đã đăng hơn một năm qua
superscrouge25 đã bình luận…
Guuurl, bạn don't need to say that! bạn got DevianART! .3. hơn một năm qua
InvaderMaricruz đã đưa ý kiến …
See, I told bạn im here thêm than on DA! :P :D đã đăng hơn một năm qua
superscrouge25 đã bình luận…
I get it. .3. hơn một năm qua
InvaderMaricruz đã bình luận…
hehe! :3 hơn một năm qua
superscrouge25 đã bình luận…
>w>' hơn một năm qua