alice

thành viên fanpop từ năm July 2009

  • 23 years old
  • canton, ga
  • Favorite TV Show: jonas, icarly,yu-gi-uh,and whiserds of waverly place
    Favorite Movie: twilight,ultra v,blade 1,2,and3,spiderman1,2,and3,and more.
    Favorite Musician: taylor swift,the jobros,miley cyris,emily osmen,michel mosso,mranda cocrove,and ravan smon.
    Favorite Book or Author: twilight saga,fearstreet,sweet valley,and more.
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

vagos trao các điểm thưởng cho tôi về my images
mhmm? đã đăng hơn một năm qua
methoslover12 trao các điểm thưởng cho tôi về my links
hi me. bye me đã đăng hơn một năm qua
mollymandy trao các điểm thưởng cho tôi về my images