kris rose

thành viên fanpop từ năm October 2010

  • Female, 35 years old
  • Philippines
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

sunbae_kris đã đưa ý kiến về A.N.JELL
my 2 năm old lil girl even enjoys your movie... a child funny and friendly one.. thanks! đã đăng hơn một năm qua
sunbae_kris đã bình luận…
hope a season two is up coming... and how do i get a hold of your pig-rabbit? hơn một năm qua
sunbae_kris đã đưa ý kiến …
Dr. House bạn ROCK! đã đăng hơn một năm qua
sunbae_kris đã đưa ý kiến …
A.N. JELL!!!! they're cute... though i barely understand their language.. :] đã đăng hơn một năm qua