thành viên fanpop từ năm December 2015

  • Female
  • Favorite Movie: Halloween, Texas Chainsaw (1974), Sinsiter, Insidious, Nightmare on Elm đường phố, street Series, Halloween H20, Silence of the Lambs, Children of the Corn, 1408
    Favorite Musician: Black Veil Brides, Pierce the Veil, Hollywood Undead, Eminem
    Favorite Book or Author: Carrie, Cell, Children of the Corn, 1408
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi