thành viên fanpop từ năm July 2010

  • Female
  • United Kingdom
  • Favorite TV Show: GLEE, TEEN TITANS
    Favorite Movie: Teen titans trouble in tokyo, Inception
    Favorite Musician: Hey! Say! Jump, Glee
    Favorite Book or Author: House of night series
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

starfire5555 đã đưa ý kiến về Glee
Saw Glee Live it was AWESOME!! Especially the warblers đã đăng hơn một năm qua
starfire5555 đã đưa ý kiến về Glee
Happy B-Day Chris Colfer!! WE ♥ U đã đăng hơn một năm qua
smile
SmallFrySAYWHAT trao các điểm thưởng cho tôi về my links
Thanks for adding me back!! c: đã đăng hơn một năm qua