ngôi sao cassidy

thành viên fanpop từ năm March 2011

  • Female, 22 years old
  • crushdancute, United Kingdom
  • Favorite TV Show: danis house
    Favorite Movie: angus thongs and perfect snogging
    Favorite Musician: dani harmer,avril lavigne, ,jls
    Favorite Book or Author: my sister jodie
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

starcassidy đã đưa ý kiến về Crush
who is ur crush xxxx đã đăng hơn một năm qua
cott4eva đã đưa ý kiến …
Thank bạn =D đã đăng hơn một năm qua
starcassidy đã bình luận…
wot 4 xxxxx hơn một năm qua
cott4eva đã bình luận…
4 adding me! hơn một năm qua
starcassidy đã bình luận…
thats ok xxx hơn một năm qua
kiss
lozzyhughes đã đưa ý kiến …
Crushes, hmmmm!
is that u no who? đã đăng hơn một năm qua
starcassidy đã bình luận…
yeah xxxx hơn một năm qua
lozzyhughes đã bình luận…
oh right! ..... the man! hơn một năm qua
starcassidy đã bình luận…
yeah xxxx hơn một năm qua