Rory Springfield, CIW

thành viên fanpop từ năm February 2009

  • 19 years old
  • Bushwick, New York
  • Favorite Movie: The Grifter
    Favorite Book or Author: I could tell you, but then I'd have to kill you.
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

springely đã đưa ý kiến về ngẫu nhiên
Man, it seems like no one here knows a thing about the city of Las Vagueas. đã đăng cách đây 5 ngày
1012jackson đã bình luận…
City of what??? cách đây 5 ngày
BlueDopamine đã bình luận…
That was punny cách đây 5 ngày
springely đã đưa ý kiến về ngẫu nhiên
Looks like it's sweeping time. Gotta sweep sweep sweep. đã đăng cách đây 9 ngày
BlueDopamine đã bình luận…
hàng đầu, đầu trang 10 powerful anime characters of all time. All hail the broom. cách đây 9 ngày
TheLefteris24 đã bình luận…
All hail the cây chổi, chổi indeed. It certainly knows how to wipe the floor with everyone !!!! cách đây 8 ngày
springely đã đưa ý kiến về ngẫu nhiên
THick đít, mông, ass Niggas On Scooters. đã đăng cách đây 11 ngày