Rory Springfield

thành viên fanpop từ năm February 2009

  • 19 years old
  • gay area commiefornia
  • Favorite Movie: The Grifter
    Favorite Book or Author: I could tell you, but then I'd have to kill you.
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

springely đã đưa ý kiến về ngẫu nhiên
POLICE PULL UP ON ME, I DON'T KNOW WHAT HAPPENED.
POLICE PULL UP ON YOU, bạn GON' GET TO YAPPIN'. đã đăng cách đây 3 ngày
CokeTheUmbreon trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
Aye, sorry for the late reply. Who's Kairo Kingdom? đã đăng cách đây 4 ngày
springely đã bình luận…
German dubstep group lmao. cách đây 3 ngày
springely đã đưa ý kiến về ngẫu nhiên
My green is where it's supposed to be, your green is in my grocery. đã đăng cách đây 8 ngày