Kitty Medallion

thành viên fanpop từ năm February 2009

  • 19 years old
  • Staten Island, New York
  • Favorite Movie: The Grifter
    Favorite Musician: TEKASHI69
    Favorite Book or Author: I could tell you, but then I'd have to kill you.
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

springely đã đưa ý kiến về ngẫu nhiên
There lived a certain man, in Russia long ago. đã đăng cách đây một ngày 1
TheLefteris24 đã bình luận…
He was big and strong, in his eyes a flaming glow !!!! cách đây một ngày 1
SilentForce đã bình luận…
Most people looked at him with terror and with fear cách đây 22 giờ
SilentForce đã bình luận…
But he also was the kind of teacher Women would desire cách đây 22 giờ
springely đã đưa ý kiến về ngẫu nhiên
I miss being a 14 năm old trap like omfg. đã đăng cách đây 2 ngày
Zippy100 đã bình luận…
xD cách đây 2 ngày
springely đã đưa ý kiến về ngẫu nhiên
Moskau
Moskau
Throw your glasses at the wall. đã đăng cách đây 6 ngày