Rory Springfield, CIW

thành viên fanpop từ năm February 2009

  • 19 years old
  • Bushwick, New York
  • Favorite Movie: The Grifter
    Favorite Book or Author: I could tell you, but then I'd have to kill you.
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

springely đã đưa ý kiến về ngẫu nhiên
>Go to Halloween party
>Don't wear a costume
>Eat the food
>Leave

get fukken BAMBOOZELED, m8. đã đăng cách đây 17 giờ
2ntyOnePilots đã bình luận…
Same!! cách đây 4 giờ
shadowlover3000 đã bình luận…
That's called a trick AND treat! cách đây 4 giờ
springely đã đưa ý kiến về ngẫu nhiên
Thought my coupe, was a Ghost
Tell that chó cái, bitch no this a Wraith
Stars on my roof look like space
Diamonds on my Rollie face đã đăng cách đây 21 giờ
THaSlimJim đã bình luận…
yea happens 2 me all hte time cách đây 19 giờ
springely đã đưa ý kiến về ngẫu nhiên
>When it's cold as phuck in the morning and bạn smell the heater đã đăng cách đây một ngày 1
2ntyOnePilots đã bình luận…
XD cách đây 20 giờ