lolipop hound sequence!

thành viên fanpop từ năm July 2009

  • Male
  • doral, florida
  • Favorite TV Show: total drama action, family guy, the simpsons ect.
    Favorite Movie: little rascles
    Favorite Musician: Weird Al Yancovic
    Favorite Book or Author: none
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

DuncansMyLuv14 đã đưa ý kiến …
Sent an Angel to watch over bạn last night, but it came back. I asked why: ... The Angel said: " Angel don't watch over angels! " Twenty thiên thần are IN your world. Ten of them are sleeping, nine are playing, one is đọc this message. Send this to ten Những người bạn including me. If i don't get one back, I'm not one of them. As soon as bạn get five replies, someone bạn tình yêu will quietly surprise you....:) ♥ đã đăng hơn một năm qua
firegirl1515 trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
Surprise surprise! bạn got a điểm thưởng just for playing! đã đăng hơn một năm qua
kari_trent4evr trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
for joining mah club đã đăng hơn một năm qua