The way bạn make me feel! .. bạn really turn me on! MJ!

thành viên fanpop từ năm February 2009

  • Female, 24 years old
  • Neverland with MJ!, United Kingdom
  • Favorite TV Show: Peep Show, Thị trấn Smallville
    Favorite Movie: Twilight, Moonwalker, The Wiz, Sweeney Todd, Slumdog Millionare
    Favorite Musician: Michael Jackson, Katy Perry + lots thêm
    Favorite Book or Author: Twilight, New Moon, Eclipse, Breaking Dawn, Michael Jackson King Of Pop (Biography), The Host
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

aitypw trao các điểm thưởng cho tôi về my pop quiz questions
╔╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╗
╠╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╣
╠╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╣
╠╬╬█╬╬╬╬╬╬█╬╬╣
╠╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╣
╠╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╣
╠╬█╬╬╬╬╬╬╬╬█╬╣
╠╬██████████╬╣
╠╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╣
╚╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╝
điểm thưởng back to make someones ngày đã đăng hơn một năm qua
Beatit trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
thanks ;* đã đăng hơn một năm qua
Beatit trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
Merry Christmas! đã đăng hơn một năm qua