thành viên fanpop từ năm August 2011

  • Male, 24 years old
  • Favorite Musician: Ozzy Osbourne ,Disturbed, Flow, any Rock band
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

mischievous
Stone_Spirit trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
I'm just going to annoy bạn now.... Just a warning!!!! đã đăng hơn một năm qua
sonic122 đã bình luận…
LOL – Liên minh huyền thoại hơn một năm qua
Stone_Spirit đã bình luận…
I'm serious hơn một năm qua
sonic122 đã bình luận…
:3 hơn một năm qua
Stone_Spirit đã bình luận…
Mewr hơn một năm qua
smile
abcjkl trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Hi! thanks for the add back and nice to meet you!
would bạn like to tham gia my club?

link đã đăng hơn một năm qua
kicksomebut23 trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
:) đã đăng hơn một năm qua