Čäít

thành viên fanpop từ năm June 2012

  • 20 years old
  • Favorite TV Show: family guy, south park
    Favorite Movie: dark shadows,and stuff, but not vampire stuff :)
    Favorite Musician: I have a lot, its hard to choose
    Favorite Book or Author: me, read books, hahaha u make me laugh
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

mehparty3 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
xin chào i miss u :)) đã đăng hơn một năm qua
big smile
iluvshadowo3o trao các điểm thưởng cho tôi về my images
thanks 4 da addin!!! X3 "Le prop~ đã đăng hơn một năm qua
VanilaCoco đã đưa ý kiến …
Thanks for the add! *gives cookie* đã đăng hơn một năm qua
soccer4ever đã bình luận…
hehe thanks *gives taco* hơn một năm qua