thành viên fanpop từ năm July 2009

  • Female
  • England, United Kingdom
  • Favorite TV Show: Being Erica, The OC, Suburgatory, Merlin, Glee, HIMYM, PLL, Switched at Birth & Make it hoặc break it
    Favorite Movie: Scott Pilgrim Vs the world, Restless, Chepaer bởi the dozen
    Favorite Musician: Superchick Black Keys Transmit Now Paper Tounges Muse & GLEE!!!!
    Favorite Book or Author: Malory Blackman Michael Grant JK Rowling etc
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

smile
PrueFever trao các điểm thưởng cho tôi về my pop quiz questions
Any chance I could get bạn to vote and maybe leave a bình luận in this Disney phiếu bầu I made here:

link

I'm trying to get as many Fanpoppers to vote and bình luận and your vote could really help a lot :) I'd really appreciate it as every little vote counts :) đã đăng hơn một năm qua
snowgirlfan đã đưa ý kiến …
It's official i am a hard core anime fan!!!! đã đăng hơn một năm qua
snowgirlfan đã đưa ý kiến về anime
Hope everyone is going to have a fabulous new năm and spend the new năm watching all these fab anime!!!!!!!!!!!!!!! đã đăng hơn một năm qua