Gale

thành viên fanpop từ năm October 2009

  • Female, 25 years old
  • Olongapo City, Philippines
  • Favorite Musician: Sara Bareilles
    Favorite Book or Author: Dan Brown, J.K Rowling
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

smile
GinnyWeasley789 đã đưa ý kiến …
Hi there đã đăng hơn một năm qua
lilith84 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
I know! I miss that! I miss the rest of the gang as well. đã đăng hơn một năm qua
lilith84 trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
I don't know, everytime I try posting something on Snape's spot, nobodu answers. I miss the craziness that used to happen there :( đã đăng hơn một năm qua