tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

smokinhawtie đã đưa ý kiến về Damon & Elena
link VOTE FOR DAMON & ELENA! We are loosing :/ đã đăng hơn một năm qua
mine17 đã bình luận…
I wish i could vote again, but it seems that bạn can only vote once :(. But those who still hasn't voted there's time and we're less than 1% behind. hơn một năm qua
Delena4eva đã bình luận…
Just voted... :-D hơn một năm qua
SpuffyDelena đã bình luận…
We were winning about an giờ ago, but then in a matter of giây (well, about a 2 một phút time period) we fell 3% behind, which is kinda funny considering the sự bỏ phiếu were so close all night and JUST when DE got the lead we dropped that insane amount in a matter of seconds. hơn một năm qua
DelenaTVD đã bình luận…
We were winning? Wow, I hope we'll catch up again! hơn một năm qua
smokinhawtie đã đưa ý kiến về Damon & Elena
So bad... IFSPODPJIPDFHJÆDSIF đã đăng hơn một năm qua
smokinhawtie đã đưa ý kiến về Damon & Elena
Guys, bạn should all prepare yourself for what Damon does.. :( STUPID WRITERS! đã đăng hơn một năm qua