Just Kate

thành viên fanpop từ năm April 2010

  • Female, 22 years old
  • London, Essex
  • Favorite TV Show: Spongebob!
    Favorite Movie: Rocky Saga, Twilight saga, Edward Scissorhands, Hunger Games, Ponyo, Toy story 1/2/3 and Harry Potter!!!!
    Favorite Musician: Queen/Muse/Paramore/Pink/Twilight Soundtrack!
    Favorite Book or Author: Twilight saga/ Vampire Diaries/Harry Potter!.
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

teamjane99 trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
thanx for the bình luận on The Alpha. Let me know if u have any suggestions - i need them. đã đăng hơn một năm qua
ebcullen4ever đã đưa ý kiến …
do u wanna tham gia my club bella the beautiful and brave?email me if u do. đã đăng hơn một năm qua
big smile
Iheartdrwho đã đưa ý kiến …
We have alot of các câu lạc bộ in common :) Thanks for the add đã đăng hơn một năm qua