chloe

thành viên fanpop từ năm January 2012

  • Favorite Musician: alexandra loti, abi taylor
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

           

thông tin trên tường của tôi

popstar42 đã đưa ý kiến …
xin chào i saw ur post on justin beiber funny i think he gay to LOL – Liên minh huyền thoại đã đăng hơn một năm qua
smileychloe123 đã đưa ý kiến về Justin Beiber
justin is gay and i dont like him if it was up to me i would be using his head a toilet cleaner and his body as a mop .. he is ugly and i felt sorry for seleena and who ever he gets pregrent with have one hell of an ugly baby

đã đăng hơn một năm qua
tiarramb đã bình luận…
i am with u hơn một năm qua
smileychloe123 đã đưa ý kiến về CariDee English
she was my fav model on thereand i tình yêu er to pieces she is the best model that could ever win.. đã đăng hơn một năm qua