Sierra Johnson

thành viên fanpop từ năm August 2007

  • Female, 25 years old
  • Cleveland, Ohio
  • Favorite Movie: tình yêu & bóng rổ
    Favorite Musician: Chris Brown
    Favorite Book or Author: GOSSIP GIRL sách
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

OTH4LIFEE trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
LOve ur các biểu tượng and all your picks and comments! đã đăng hơn một năm qua
bl0ndy trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
for baley ;) đã đăng hơn một năm qua
OTH-leyton3 trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
for da pick Which girl has the most drama in their life? its great :) đã đăng hơn một năm qua