Sierra Rose

thành viên fanpop từ năm May 2012

  • 21 years old
  • los angeles, United States of America
  • Favorite TV Show: Phép thuật
    Favorite Movie: grown ups
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

worried
sierra72100 đã đưa ý kiến …
ugh since January 4 ive been single I HATE beein Single đã đăng hơn một năm qua
wink
sierra72100 đã đưa ý kiến …
feel free to bình luận on my tường đã đăng hơn một năm qua
sierra72100 đã đưa ý kiến …
no Những người bạn on here n my boyfriend pissin mi off đã đăng hơn một năm qua