Shubham Goyal

thành viên fanpop từ năm December 2011

  • Male, 25 years old
  • Delhi, India
  • Favorite Movie: the dark knight
    Favorite Musician: ar rehman
    Favorite Book or Author: percy jackson
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

percyposeiedon3 trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
link PLZZZ JOINN :D đã đăng hơn một năm qua
fireyes đã đưa ý kiến …
shubham,where are you? đã đăng hơn một năm qua
shubham06 đã bình luận…
m bak!! sorry!! hơn một năm qua
annabeth523 đã đưa ý kiến …
plz take a quick look at this link

link

it has thêm of the first chapter of the mark of athena on it then what rr read to us!!!!!!!!!! đã đăng hơn một năm qua