shinaus lee

thành viên fanpop từ năm January 2011

  • 25 years old
  • Vietnam
  • Favorite TV Show: everything about SNSD and F(X)
    Favorite Movie: Avatar, harry potter, twilight saga, lost, prison break, kungfu panda,cars,....more than,...
    Favorite Musician: f(x), snsd, shinee, suju, EXO, jyj,dbsk Homin, miss a,2ne1,2pm,2am, rain,mblaq...
    Favorite Book or Author: doraemon,conan,full house,inuyasha,...
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

shinaus đã đưa ý kiến về Girl’s Generation/SNSD
OMG... Sexyca nunan.. >.< why you're so sexy...??? i'm going crazy 'cause of bạn đã đăng hơn một năm qua
shinaus đã đưa ý kiến về F(X)
ELECTRICK SHOCK so cool...^^ i tình yêu it đã đăng hơn một năm qua
vashtiluvsnsd đã bình luận…
yes, yes it is hơn một năm qua
shinaus đã đưa ý kiến …
omg... SNSD's the 3rd album 'The boys'... ^^ i tình yêu you, S9.. đã đăng hơn một năm qua