Shannon

thành viên fanpop từ năm May 2012

  • Female
  • Favorite Musician: One Direction
    Favorite Book or Author: Hunger Games
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

               

thông tin trên tường của tôi

shannonrisko đã đưa ý kiến về Michael Phelps
i tình yêu himmm tooo<333333333333hes been my role since i was 9 LOL – Liên minh huyền thoại đã đăng hơn một năm qua
shannonrisko đã bình luận…
*model hơn một năm qua
ilovliampayne29 đã bình luận…
wow hơn một năm qua