QUENTIN HUNTER

thành viên fanpop từ năm September 2015

  • Male, 46 years old
  • PEMBERTON, B.C. CANADA
  • Favorite TV Show: NHL,WWE,THE WALKING DEAD,
    Favorite Movie: THE TERMINATOR, BITCHSLAP!, THE WALKING DEAD, THE WARRIORS
    Favorite Musician: METALLICA, MEGADETH, MUDVAYNE, MUSHROOMHEAD, SLAYER, DEATHSTARS
    Favorite Book or Author: THE HUNTER
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

pebblesdavis đã đưa ý kiến …
Looks like bạn đã đăng on my tường awhile cách đây LOL – Liên minh huyền thoại sorry I didnt see it...
Until today, I had forgotten all about this site! LOL – Liên minh huyền thoại
-waves- :P đã đăng cách đây 7 tháng
CokeTheUmbreon trao các điểm thưởng cho tôi về my pop quiz questions
Hey, Shane. Long time, no speak. đã đăng cách đây 7 tháng
smile
steph86 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Vote Please:

link

link đã đăng cách đây 11 tháng