thành viên fanpop từ năm March 2011

  • Female, 27 years old
  • Liverpool, United Kingdom
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

shan1992 đã đưa ý kiến về Erin Silver
I miss season 1 Silver <3 đã đăng hơn một năm qua
cool
benheading trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
thanks for adding me đã đăng hơn một năm qua
cool
shan1992 đã đưa ý kiến về Liam and Silver
I like Liam with Naomi and both Jessica's! đã đăng hơn một năm qua
Dalya đã bình luận…
i like him with Annie >3 hơn một năm qua
shan1992 đã bình luận…
Anyone but Annie for me... hơn một năm qua
ToxicatedBeauty đã bình luận…
Dylan and Brenda were alot better then Liam and Annie. hơn một năm qua