thành viên fanpop từ năm December 2012

  • Male, 19 years old
  • kansas, United States of America
  • Favorite TV Show: Catfish👌
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

shaddow4 đã đưa ý kiến về Alpha và Omega
Hello my children.... đã đăng hơn một năm qua
Kishin_Kira đã bình luận…
ok.... LOL – Liên minh huyền thoại hơn một năm qua
shaddow4 đã bình luận…
Hello my son...come set the bàn for dinner!! hơn một năm qua
shaddow4 đã đưa ý kiến về Alpha và Omega
Not gonna lie I cried at the end of stranger things season 2 LOL – Liên minh huyền thoại đã đăng hơn một năm qua
shaddow4 đã đưa ý kiến về Alpha và Omega
xin chào y’all! đã đăng hơn một năm qua