Angela Chrizel M. Jardeleza (Call me Gelai)

thành viên fanpop từ năm April 2011

  • Female, 21 years old
  • Cavite City , Philippines
  • Favorite TV Show: The Suit Life of Zack and Cozy
    Favorite Movie: phim Barbie
    Favorite Musician: Miley Cyrus
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

demi--the--best trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
and 3.
Congrats on winning 3rd place in Meet Miley Cyrus Fanmade Single Covers Contest - Round 6: Clear đã đăng hơn một năm qua
demi--the--best trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
2 đã đăng hơn một năm qua
demi--the--best trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
1 đã đăng hơn một năm qua