macy awesome

thành viên fanpop từ năm August 2014

  • 19 years old
  • Favorite TV Show: wizard sof waverly place
    Favorite Movie: behaving badly
    Favorite Musician: Selena Gomez
    Favorite Book or Author: the fault in our stars
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

           

thông tin trên tường của tôi

loveanu trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
hiiii đã đăng hơn một năm qua
selenagomeza1 đã đưa ý kiến về Selena Gomez và Demi Lovato
Please người hâm mộ my page im new on her (: đã đăng hơn một năm qua
yinebebe đã bình luận…
hello' hello ,ho re u' hơn một năm qua
yinebebe đã bình luận…
i'm ya ,i so hola selena and demi, hơn một năm qua
yinebebe đã bình luận…
heya demi, best and first most to meet u hơn một năm qua
selenagomeza1 đã đưa ý kiến …
Hmm ill never forget the time we met. ~ Macy đã đăng hơn một năm qua