thành viên fanpop từ năm January 2008

  • Female, 39 years old
  • Germany
  • Favorite Movie: Godfather, Hotel Rwanda, Brokeback Mountain and so many thêm
    Favorite Musician: Jack Johnson, Norah Jones, Plain White T's and some German stuff most of bạn probably don't know
    Favorite Book or Author: way to many to name one
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Serienjunkie91 trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
Ich wünsche ein frohes neues Jahr 2010! =) đã đăng hơn một năm qua